Search

… en financiën

Een paar bijzonderheden in 2022: nieuwe geoormerkte bijdragen en onderhoud van het pand (omdat het pand energievriendelijk gemaakt werd, werd ook de binnenkant ergonomisch gemaakt en opgeschoond).

Verdere inzet op transparantie

De systemen werden daarop aangepast met een nieuw boekhoudkundig programma dat ervoor zorgt dat er ook in de loop van het jaar intern transparanter met de budgetten kan worden gewerkt en medewerkers nog beter een vinger aan de pols kunnen houden.

Krachtlijnen - intern en extern bepaald

Er werd verder gewerkt aan de krachtlijnen Internationalisering van het Nederlands, Leescultuur en leesbevordering, Zorg voor zorg na coronatijden en aan de geoormerkte projecten (met een financiële bijdrage buiten de reguliere subsidie): Impulstraject, Uitbreiding literatuurgeschiedenis, Tel mee met Taal, NVT Carib, SignOn en Begrijpelijke Taal Overheid.

Verbouwing van het pand in Den Haag

In 2022 werd er gewerkt aan een nieuwe rechtpositieregeling die ingevoerd wordt op 1 januari 2023. Het fundament van deze rechtspositieregeling namelijk modern en flexibel werkgeverschap werd ook doorgetrokken in het gebouw met ergonomische en flexibele werk- en vergaderplekken en focus op het welzijn van de medewerkers op de werkvloer.

Jaarrekening 2022

Wanneer de jaarrekening gepubliceerd wordt, zal je hier een link kunnen terugvinden.
Spring naar de inhoud