Search

... en cultuur

De Taalunie ondersteunt en bevordert de samenwerking op het gebied van Nederlandstalige cultuur tussen Nederland, Vlaanderen en Suriname en de rest van de wereld. In 2022 stonden onderstaande initiatieven en projecten centraal.

De verdere uitbreiding van literatuurgeschiedenis.org

In 2022 werd de website literatuurgeschiedenis.org verder uitgebreid. Twintig bestaande pagina’s zijn grondig geredigeerd en geactualiseerd en er werden 44 gloednieuwe pagina’s toegevoegd. Bovenop die inhoudelijke pagina’s vulden we de website ook aan met vier nieuwe lessenseries, waaronder een reeks met onderwijsmateriaal over maatschappijkritiek en dierenverhalen, een serie over postkolonialisme en racisme en een serie over coming of age-literatuur in de 18e eeuw.

De IBIS-prijs in Suriname

In oktober 2022 werd voor het eerst de IBIS-prijs Suriname uitgereikt. De prijs bekroont Surinaamse taalkunstenaars die creatief omgaan met poëzie, proza, toneelteksten en filmscripts in het Surinaams-Nederlands of in een andere Surinaamse taal en kwam tot stand op initiatief van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Taalunie. Winnaar van de prijs in 2022 is Joyce Pereira.

De resultaten van het ELV

Ook in 2022 gaf het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) een impuls aan de loopbanen van honderden vertalers in en uit het Nederlands. Er was begeleiding op maat in het kader van mentoraten, ontwikkelingstrajecten en een bijzonder vertaalproject, en andere vormen van onderwijs zoals de professionaliseringscursus, de ESLT Summer School en een studiemiddag over vertaaltechnologie.
 
Begin 2022 ging een bijzonder vertaalproject van start in samenwerking met Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en het Vertalershuis Amsterdam/ Nederlands Letterenfonds. Uit meer dan 130 aanmeldingen werden dertien beginnende literair vertalers Engels-Nederlands geselecteerd om elk een verhaal uit de bundel Lot van Bryan Washington te vertalen. Op de ELV-site verschenen blogs van de vertalers waarin ze hun vertaalervaringen delen.

 

Een groep van twaalf vertalers ging aan de slag met de onlinecursus Professionalisering van de beginnend vertaler. Deze cursus heeft als doel beginnend vertalers in of uit het Nederlands beter voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan als literair vertaler en hen handvatten te bieden voor de toekomst.

Andere relevante onderwerpen en projecten waar de Taalunie actief aan heeft meegewerkt worden beschreven in het jaarverslag van het ELV.

De Taalunie nam deel aan de Europese Open Method of Coordination Group over meertaligheid en vertalen. De groep werd gevraagd om ondersteuningsmechanismen voor vertaling te evalueren, beste werkmethodes te onderzoeken en aanbevelingen te doen over:

 

  1. hoe we de situatie in de vertaalsector kunnen verbeteren
  2. hoe overheidssubsidie kan helpen om de verspreiding van boeken in Europa te verbeteren.

 

Het rapport focust op aanbevelingen voor de audiovisuele sector en theatersector. De Taalunie zal in 2023 het onderwerp ‘vertalen’ breed opnemen en beleid ontwikkelen waarin ook de aanbevelingen van dit rapport, het vertaalpleidooi en andere noden worden aangepakt. 

De Taalunie wil de internationale neerlandistiek graag ondersteunen bij de verdere uitbouw van expertise en netwerken op het vlak van tolken en vertalen. Daarbij richten we ons op de volle breedte van het vertaalvak: tolken, zakelijk vertalen, juridisch, literair, audiovisueel vertalen, etc. (zie ook de aanbevelingen uit het Vertaalpleidooi ‘VerTALEN voor de toekomst’).

 

In 2021 hebben we eerst een bevraging uitgezet onder vertaaldocenten in de internationale neerlandistiek. In juni 2022 organiseerden we voor vertaaldocenten in de internationale neerlandistiek ook twee keer een webinar. In dit webinar presenteerden we de resultaten van de vertaalbevraging en brachten we bestaande voorzieningen van de Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) voor het voetlicht. Eind 2022 gingen twee projecten van start: enerzijds een project waarin een kader voor machinevertaalvaardigheid wordt uitgewerkt. Anderzijds is een werkgroep gestart met het opzetten van een vertalersnetwerk binnen de internationale neerlandistiek. 

Cijfers:

literatuurgeschiedenis.org

nieuwe pagina’s toegevoegd
0
nieuwe lessenseries geüploaded
0
Spring naar de inhoud