Search

... en de Taalunie-organen

Comité van Ministers 

Het Comité van Ministers vergaderde in 2022 twee keer, op 13 juni in het Johan de Witthuis in Den Haag en op 12 december in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. De deelnemende ministers waren telkens de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf (voorzitter), de Vlaamse minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon, de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts en de Nederlandse staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu. Suriname werd vertegenwoordigd door Moenisha Hiwat-Mahabiersing, lid van de Nationale Taalraad Suriname, namens de Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens. 

Een belangrijk thema in 2022 was de follow-up van de visitatie 2021, met onder meer een gezamenlijke beleidsvisie op de Taalunie (gebaseerd op de thema’s “verenigen”, “verbinden” en “versterken) een nieuwe rechtspositieregeling en een jaarplan 2023 dat ook uitgaat van de nieuwe gezamenlijk beleidsvisie. Andere onderwerpen waren het werkplan Suriname, Nederlands in de buurregio’s en de internationale neerlandistiek.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

In 2022 boog de Raad zich over de implementatie van het actieplan voor de neerlandistiek en van het advies rond inclusief taalgebruik. Daarnaast zocht de Raad nauwere samenwerking met de Raadscommissie in Suriname en adviseerde ze over de nieuwe krachtlijnen voor de Taalunie.

Het Comité van Ministers benoemde Forugh Karimi als lid van de Raad. Rik Vosters volgde Annette Roeters op als Raadsvoorzitter.

Interparlementaire Commissie

De Interparlementaire Commissie kwam op 16 mei samen in het Vlaams Parlement onder voorzitterschap van Wilfried Vandaele. Naast een toelichting over de actuele werking van de Taalunie was er ook een hoorzitting over wat de Taalunie doet voor specifieke doelgroepen zoals doven en blinden, via het project SignON (automatische vertaling tussen gebarentaal en gesproken taal) en de Braille Autoriteit voor de Nederlandse Taal.

Spring naar de inhoud