Search

... en andere talen

Het Nederlands komt in vele vormen en variëteiten voor en is een taal tussen tal van andere talen. De Taalunie brengt het gebruik van Nederlands, variëteiten en andere talen in kaart en ontwikkelt beleid om dat mee in goede banen te leiden. 

Onbegrensd taalleren: een visie op het taalonderwijs van de toekomst

Hoe willen we dat kinderen in 2035 een taal leren? Hoe kunnen alle leerlingen voldoende taalcompetent worden in een steeds internationalere wereld? NOB, Nuffic en de Taalunie gingen hierover in gesprek met leraren, leerlingen, wetenschappers en onderwijsorganisaties.

Op de Europese dag van de talen werden de resultaten van deze gesprekken gepresenteerd in de publicatie ‘Onbegrensd taalleren’. Leraren, scholen, uitgevers en methodeontwikkelaar kunnen de ideeën en tips uit dit document gebruiken om het toekomstig taalonderwijs vorm te geven.

Webinar over Nederlands en andere thuistalen in het onderwijs op Internationale Moedertaaldag

Ter gelegenheid van de Internationale Moedertaaldag op maandag 21 februari vond een webinar plaats over Nederlands en andere thuistalen in het onderwijs.

De sprekers beklemtoonden het belang van investeren in Nederlands als gemeenschappelijke onderwijstaal. Voor leerlingen blijft het cruciaal om in het Nederlands les te krijgen, maar hierbij hoeven andere thuistalen niet te worden genegeerd of verboden. Door deze te erkennen en te waarderen, kunnen alle leerlingen zich thuis voelen op school.

Taal en zorg: webinar heldere communicatie in de zorgsector

Op 8 december organiseerde de Taalunie, in samenwerking met Zorgnet Icuro, een webinar over heldere communicatie in de zorgsector. 125 mensen, waaronder communicatieverantwoordelijken van zorginstellingen, artsen, verpleegkundigen en studenten geneeskunde, meldden zich aan om hun ervaringen over heldere communicatie met elkaar te delen. Het webinar bestond uit twee delen: in het eerste deel presenteerden Goedele Miseur van tijdschrift T-Oetertoe en Ralph Koppers van Indiveo hun initiatieven voor begrijpelijke communicatie. Daarna splitsten de deelnemers zich op in groepen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Een opname van het webinar is hier te bekijken.

De Taalunie organiseerde samen met SADiLaR (‘he South African Centre for Digital Language Resources’) een workshop over grammaticaportalen. Deze workshop vond (hybride) plaats bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in Leiden. De workshop was gericht op de uitwisseling van kennis en ervaringen die werden opgedaan tijdens de ontwikkeling in Zuid-Afrika van het Taalportaal voor de talen Setswana en IsiXhosa, waarvoor SADiLaR onder meer met het INT heeft samengewerkt. Tijdens de workshop werd het nieuwe online portaal voor Setswana en IsiXhosa gepresenteerd en werd er ook ingegaan op de meest recente initiatieven voor grammaticaportalen voor het Nederlands, Fries en Afrikaans.

Het INT is gestart met een pilotproject gericht op het beschikbaar stellen van een bestaande infrastructurele voorziening (WoordWaark + een bewerkingsomgeving ontwikkeld door het INT) voor de beschrijving van het Bildts. Deze voorziening zal na afloop van het project ook herbruikbaar zijn voor andere taalvariëteiten, en geïntegreerd worden binnen de bestaande infrastructuur voor het Fries en het Nederlands. Zo kunnen de gegevens van diverse organisaties op het gebied van dialecten en streektalen in de toekomst duurzaam en uniform bewaard en ontsloten worden. Dit project wordt gefinancierd door de Taalunie en de provincie Fryslân.

Spring naar de inhoud